راه های ارتباطی:

فروشگاه:

نشانی: مازندران، چالوس، بلوار امام رضا، مجتمع تجاری الماس، طبقه دوم، واحد 169، جَم واچ

ثابت: 09422017745

همراه: 09001059060

پست الکترونیکی: Support@jamwatch.com

انبار:

نشانی : مازندران چالوس استان: مازندران، شهرستان : چالوس، بخش : مرکزی، شهر: هچیرود، محله: امام رود، کوچه نوار ساحلی، خیابان کمربندی هچیرود،

پلاک: 0.0، طبقه اول